Maria Swanljung

Jag jobbar som diskrimineringsombudsmannens informatör
Olen yhdenvertaisuusvaltuutetun tiedottaja
I work as a communications officer for the Non-Discrimination Ombudsman

*****************************************
Erityisosaamisalueeni on vähemmistöt mediassa. Miten vähemmistöt näkyvät mediassa, miten median pitäisi ottaa moninaisuus huomioon journalismissaan jne.

Ett av mina expertområden är minoriteter i media. Hur portätteras minoriteter i media och hur borde medierna ta mångfald i beaktande i sitt arbete och journalistik.

CV (LinkedIn)

********************************

Julkisen sanan neuvoston yleisöjäsen
Publikmedlem i Opinionsnämnden för massmedier

**********************************

Yhteystiedot: 
Maria.swanljung(at)gmail.com
På Facebook
Twitter: @MariaMatilda